Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Lipiec (59-75)
Tytuł dokumentu: Zarzadzenie Nr 71/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Informatyk w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Urzędu Miasta Lubań
Data publikacji: 30.07.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 28.08.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 71/2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 28 lipca 2008 roku

 

W sprawie:

powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Informatyk w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Urzędu Miasta Lubań

 

Na podstawie art. 3a ust. 2 Ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) oraz § 4 Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta Lubań – Zarządzenie Nr 190/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 listopada 2005 roku z późniejszymi zmianami, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję skład komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Informatyk w  Wydziale Organizacyjno-Prawnym Urzędu Miasta Lubań  w osobach:

  1. Anna Krawiec -  Przewodnicząca Komisji
  2. Irena Rogoza -  sekretarz
  3. Ryszard Skowron - członek

 

§ 2

 

Komisja Rekrutacyjna działa do czasu zakończenia procedury na wolne stanowisko pracy.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pani Annie Krawiec - Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Krawiec
Osoba wprowadzająca dokument Ryszard Skowron

Rejestr zmian dokumentu
30.07.2008 Utworzenie dokumentu. (Ryszard Skowron)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia