Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Styczeń (1-12)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 1/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 stycznia 2003 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Data publikacji: 13.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 06.01.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 1/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 6 stycznia 2003 roku

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. Nr 46 z 2000 roku, poz. 543), Uchwały Nr LIII/388/98 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy-Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowanych przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są przy następujących ulicach:

 

  1. Gajowa 23 m 1 (Obręb V, AM 4, działka nr 70 o pow. ogólnej 142 m2)
  2. Plac Strażacki 8 m 4 (Obręb III, AM 4, działka nr 13/4 o pow. ogólnej 177 m2)
  3. Łączna 1 m 5 (Obręb III, AM 4, działka 51/1 o pow. ogólnej 190 m2)
  4. Zgorzelecka 25 m 11 (Obręb III, AM 1, działka nr 50 o pow. ogólnej 251 m2)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia