Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Styczeń (1-12)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 2/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Data publikacji: 13.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 06.01.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 2/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 6 stycznia 2003 r.

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. Nr 46 z 2000 roku, poz. 543), Uchwały  Nr LIII/388/98 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminny-Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz, w którym zamieszczony jest lokal wykorzystywany na cele inne niż mieszkalne, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowany przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomość objęta niniejszą sprzedażą położona jest przy ulicy:

 

1.Leśna 29 (Obręb V, AM 16, działka nr 63 o pow. ogólnej 262 m2)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia