Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Styczeń (1-12)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 5/2003 Burmistrz Miasta Lubań z dnia 10 stycznia 2003 roku w sprawie: ustalenia wysokości dotacji na jedno dziecko uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego Nr 1 w Lubaniu na rok 2003
Data publikacji: 13.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 10.01.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 5/2003

Burmistrz Miasta Lubań

z dnia 10 stycznia 2003 roku

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości dotacji na jedno dziecko uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego Nr 1 w Lubaniu na rok 2003

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwały Rady Miasta Lubania Nr XXX/256/2001 z dnia 27 marca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielenia dotacji niepublicznym przedszkolom oraz załącznika nr 3 do uchwały Rady Miasta Lubania Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubania na 2003 r. Burmistrz Miasta uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się wysokość dotacji rocznej na jedno dziecko uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego Nr 1 w Lubaniu w 2003 roku w wysokości 3 734,50 zł. (słownie trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery złotych pięćdziesiąt groszy.)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Lubania.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku.

    

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia