Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Styczeń (1-12)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 7/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10.01.2003 w sprawie :umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych.
Data publikacji: 13.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 10.01.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 7/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 10.01.2003

 

 

w sprawie :umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych.

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XI/89/99 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 20 lipca 1999 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządzam co następuje:

 

§1

 

Wniosek ABK Nr 4 w Lubaniu w sprawie umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych w kwocie 3.391,84 zł Panu Piotrowi Naruszewiczowi za lokal mieszkalny położony w …………………………………. rozpatrzyłem następująco:

kwotę 3.391,84 zł. - stanowiącą zaległości za czynsz oraz opłaty komunalne + odsetki umorzyłem w całości.

Powyższa decyzja podyktowana jest zgonem najemcy oraz brakiem możliwości egzekucji od dłużnika przed jego zgonem.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. U rzędu.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia