Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Styczeń (1-12)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 10/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2003 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z przeznaczeniem na polepszenie warunków już posiadanej działki.
Data publikacji: 13.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 23.01.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 10/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 23 stycznia 2003 roku

 

 

W sprawie:

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z przeznaczeniem na polepszenie warunków już posiadanej działki.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2000 roku, poz. 543 z późn. zm.), Uchwały Nr LIII/388/98 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 24 lutego 1998 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubania zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bez przetargowej części nieruchomości stanowiące własność Gminny Miejskiej Lubań niezbędne dla poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanych działek, które nie mogą być zbyte jako odrębne nieruchomości:

 

- Obręb III, AM 9, działka Nr 6/10 o pow.245 m2 ul. Rybacka

- Obręb III, AM 1, działka Nr 36/4 o pow. 229 m2 ul. Zgorzelecka

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubania na okres 21 dni.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia