Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Styczeń (1-12)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 11/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 stycznia 2003 roku W sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta Lubań na 2003 rok.
Data publikacji: 13.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 17.01.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 11/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 17 stycznia 2003 roku

 

 

 

W sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta Lubań na 2003 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 126 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. z dnia 18 lipca 2000 roku Nr 59 poz. 688 z późniejszymi zmianami) oraz uchwałę nr IV/23/02 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na 2003 rok zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Zarządzam szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetu miasta Lubań na 2003 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia