Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Marzec (27-45)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 27/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 marca 2003 roku w sprawie: zasad i trybu składania informacji o zobowiązaniach Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań
Data publikacji: 21.09.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 04.03.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 27/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 4 marca 2003 roku

 

 

w sprawie: zasad i trybu składania informacji o zobowiązaniach Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam zasady i tryb składania informacji o zobowiązaniach dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań:

1. Jednostki budżetowe:

-         Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubaniu,

-         Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaniu,

-         Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubaniu,

-         Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lubaniu,

-         Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu,

-         Gimnazjum Nr 2 w Lubaniu,

-         Gimnazjum Nr 3 w Lubaniu,

-         Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubaniu,

-         Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lubaniu,

-         Przedszkole Miejskie Nr 5 w Lubaniu,

-         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu,

-         Straż Miejska Lubań.

2. Zakłady budżetowe:

-         Administracja Budynków Komunalnych Nr 2 w Lubaniu,

-         Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Lubaniu,

-         Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Lubaniu,

-         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu,

-         Zakład Budżetowy „Stołówki Szkolne” w Lubaniu.

3. Gospodarstwa Pomocnicze:

-         Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta „Hotel Pokoje Gościnne” w Lubaniu,

-         Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Agencja Rozwoju Miasta w Lubaniu.

4. Środki specjalne:

-         Środek specjalny przy Urzędzie Miasta Zajęcie pasa drogi w Lubaniu,

-         Środek specjalny przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Lubaniu,

-         Środek specjalny przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Lubaniu,

-         Środek specjalny przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Lubaniu.

5. Fundusze celowe:

-         Gminny Fundusz Ochrony Środowiska w Lubaniu.

 

§ 2

 

Zarządzenie dotyczy wszystkich zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności w danym roku budżetowym.

 

§ 3

 

Wzór informacji o zobowiązaniach określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

1. Kwota zobowiązań ogółem w złotych.

2. Kwota zobowiązań wymagalnych ogółem w złotych.

3. Okres, za który sporządzono informację (miesiąc).

4. Okres narastająco od początku roku.

5. Podpis kierownika i głównego księgowego.

 

§ 4

 

Jednostki sporządzają informację i przedkładają je Burmistrzowi Miasta Lubań w terminie do 10 dnia każdego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym.

 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Lubań.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

 

§ 7

 

Informację za styczeń 2003 roku należy ująć w informacji za luty 2003 roku.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowniński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia