Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Marzec (27-45)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 28/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 marca 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubania na rok 2003
Data publikacji: 13.09.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 04.03.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 28/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 4 marca 2003 roku

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubania na rok 2003

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ust. 2 pkt 1, art. 111 ust. 2 pkt 1, art. 116 ust. 1 i 4, art. 124 ust. 1 pkt 2, 9 i 10, art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 Dz. U. Nr 15 poz. 148) i § 13 pkt 1 Uchwały nr XVL/354/2001 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na rok 2002. Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85315 Dodatki mieszkaniowe w § 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 220 021 zł.

 

§ 2

 

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubania na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85315 Dodatki mieszkaniowe w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 220 021 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubania na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 Rezerwy o kwotę 23 000 zł (rezerwa ogólna).

3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 000 zł (pokaz ogni sztucznych).

4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 pozostała działalność w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 20 000 zł (składki na EUROREGION NYSA Jelenia Góra).

5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 12 450 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4 850 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 600 zł

z tego:

SP-1 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 600 zł

SP-2 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 000 zł

SP-3 § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3 000 zł

SP-4 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 850 zł

6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 12 450 zł z tego:

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 5 000 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 7 450 zł

z tego:

SP-1

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 500 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 3 100 zł

SP-2

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 500 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 1 500 zł

SP-3

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 500 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 1 500 zł

SP-4

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 500 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 1 350 zł

7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 9 500 zł z tego:

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 5 000 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 4 500 zł

z tego:

Gm-1

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 000 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 1 000 zł

Gm-2

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2 000 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 1 000 zł

Gm-3

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2 000 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 2 500 zł

8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 9 500 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 500 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3 000 zł

§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 1 000 zł

z tego:

Gm-1

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł

§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 1 000 zł

Gm-2

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3 000 zł

Gm-3

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 500 zł

 

§ 3

 

Dochody budżetu miasta Lubania na rok 2002 wynoszą 26 803 156 zł

Wydatki budżetu miasta Lubania na rok 2002 wynoszą 25 907 402 zł

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia