Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Marzec (27-45)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 33/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
Data publikacji: 23.01.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 07.03.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 33/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 7 marca 2003 roku

 

w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.

                          

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XI/89/99 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 20 lipca 1999 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Lu bań Burmistrz Miasta Lubań zarządzam co następuje:

 

§1

 

Wniosek Pani Eweliny Siwak zam. Lubań, ul. Zgorzelecka 39/2 w sprawie umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych w kwocie 1.678,65 zł rozpatrzyłem następująco:

-        Kwotę 575,17 zł - stanowiącą zaległość, za czynsz oraz odsetki za czynsz umorzyłem w całości

-        Kwotę 1.103,48 zł - stanowiącą zaległość za opłaty komunalne + odsetki rozłożyłem na 24 miesięczne raty.

 

Wobec powyższego proszę, o niezwłoczne zgłoszenie się w ARK Nr 2 w Lubaniu w celu spisania stosownego porozumienia.

Po spisaniu porozumienia może Pani zgłosić się w tut. Urzędzie w celu pobrania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, który winien być w całości przekazywany na konto ARK Nr 2 w Lubaniu w celu pokrycia zaległości.

Informuję również Panią, iż brak wpłat na poczet zaległości oraz wpłat bieżących za okres jednego miesiąca spowoduje, że zarządca lokalu tj. ARK Nr 2

w Lubaniu wystąpi do sądu z wnioskiem o eksmisję oraz z wnioskiem do Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lubaniu w sprawie odcięcia Pani dopływu wody.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia