Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Marzec (27-45)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 35/2003 Burmistrza Miasta Lubań Z dnia 11 marca 2003 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z przeznaczeniem na polepszenie warunków już posiadanej działki.
Data publikacji: 23.01.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 11.03.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 35/2003

Burmistrza Miasta Lubań

Z dnia 11 marca 2003 roku

 

W sprawie:        podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z przeznaczeniem na polepszenie warunków już posiadanej działki.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.), art. 35, art.37 ust.2 pkt.6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2000 roku, poz.543 z późn.zm.), uchwały nr LIII/388/98 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 24 lutego 1998 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§1

 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań niezbędnej dla poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanych działek, która nie może być zbyta jako odrębna nieruchomość:

-        Obręb III, AM 2, działka Nr 70/5 o powierzchni 234m2 ul. Armii Krajowej.

 

 

§2

 

Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań na okres 21 dni.

 

§3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia