Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Marzec (27-45)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 41/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
Data publikacji: 05.10.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 20.03.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 41/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 20 marca 2003 roku

 

 

w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2002 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 68 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 Dz. U. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), § 28 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań (tekst jednolity na dzień 27 lutego 2001 z późn. zm.), zarządzam:

 

§ 1

 

Odstąpić od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży przed upływem 10 lat n/w w lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ulicy Leśna 55 m 5.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2003 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia