Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Marzec (27-45)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 42/2003 Burmistrza Miasta Lubań Z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
Data publikacji: 21.01.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 21.03.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 42/2003

Burmistrza Miasta Lubań

Z dnia 21 marca 2003 roku

 

w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.

 

            Na podstawie art30 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XIl89/99 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 20 lipca 1999 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządzam co następuje:

 

§1

 

Wniosek Pana Koszyka Zbigniewa zam………………. w sprawie umorzenia zaległego czynszu oraz opłat komunalne w kwocie 2.802,39 zł rozpatrzyłem następująco:

-        kwotę 1.087,16 zł - stanowiącą 50% zaległości za czynsz oraz odsetki za czynsz umorzyłem w całości

-        kwotę  951,54 zł - stanowiącą 50% zaległości za czynsz należy odpracować na rzecz ABK Nr 4 w Lubaniu

-        kwotę 763,68 zł - stanowiącą zaległości za opłaty komunalne + odsetki rozłożyłem na 24 raty.

 

            Wobec powyższego proszę, o niezwłoczne zgłoszenie się w ABK Nr 4 w Lubaniu w celu spisania stosownego porozumienia.

Informuję również Pana, iż brak wpłat bieżących oraz wpłat na poczet zaległości jak również nie wywiązanie się z podpisanego porozumienia za okres jednego miesiąca spowoduje, że zarząd.ca lokalu tj. ARK nr 4 w Lubaniu wystąpi z wnioskiem do sądu o eksmisję.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia