Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Marzec (27-45)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 43/2003 Burmistrza Miasta Lubań Z dnia 26 marca 2003 roku W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2003.
Data publikacji: 23.01.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 26.03.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 43/2003

Burmistrza Miasta Lubań

Z dnia 26 marca 2003 roku

 

W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2003.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 art.54 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz.U. Nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami) art.109 ust.2 pkt 1, art.111 ust.2 pkt l ,art. 116 ust.1 i 4, art. 124 ust.1 pkt 2,9 i 10 art. 128 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. nr 15 poz. 148) i § 13 pkt 1 Uchwały nr XVL/354/200l Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na rok 2002.Burmistrz Miasta Lubań zarządza ,co następuje:

 

§ 1

 

1         Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 34.804 zł.

2         Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85495 Pozostała działalność § 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.069 zł.

 

§ 2

 

1         Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 264.804 zł z tego:

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego. o kwotę 230.000 zł (Zakład budżetowy -Stołówki Szkolne).

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 34.804 zł z tego:

-       Zakład Budżetowy "Stołówki Szkolne"

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego. o kwotę 230.000 zł

-       Szkoły Podstawowe § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 23.813 zł z tego:

SP-1 o kwotę 10.990 zł

SP-2 o kwotę 3.664 zł

SP-3 o kwotę 3.297 zł

SP-4 o kwotę 5.862 zł

-       Gimnazja § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 10.991 zł z tego:

GM-1 o kwotę 2.198 zł

GM-2 o kwotę 733 zł

GM-3 o kwotę 8.060 zł

2         Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 2610 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego (Stołówki Szkolne) o kwotę 230.000 zł

3         Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85404 Przedszkola w § 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 513.285 zł.

4            Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85404 Przedszkola w § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej o kwotę 513.285 zł.

5        Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna i Sport w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w § 2610 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego o kwotę 540.000 zł.

6        Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna i Sport w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w § § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 540.000 zł (Zakład budżetowy -Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ).

7        Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85495 pozostała działalność w § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 2.069 zł (przedszkole nr 5 w Lubaniu).

 

§ 3

 

Dochody budżetu miasta Lubania na rok 2002 wynoszą 28.332269 B.

Wydatki budżetu miasta Lubania na rok 2002 wynoszą 27.720.384 zł.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia