Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Marzec (27-45)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 46/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubań za 2002 rok
Data publikacji: 11.10.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 31.03.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 46/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 marca 2003 roku

 

 

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubań za 2002 rok

 

 

Na podstawie art. 136 ust. 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 Dz. U. Nr 15 poz. 148) oraz art. 61 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Lubań za 2002 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Lubań za 2002 rok przedłożyć Radzie Miasta Lubań i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Wrocław Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia