Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Lipiec (87-101)
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 92/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Data publikacji: 13.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 13.07.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE NR 92/2009

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 13 lipca 2009 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy – Miejskiej Lubań (Dz.Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz. 884, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zawierający działkę nie zabudowaną, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków posiadanej nieruchomości. Nieruchomość objęta niniejszą sprzedażą położona jest przy ulicy:

1.       Parkowej  (Obręb V, AM 4, działka nr 101/1 o pow. ogólnej 765 m2)

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z uo. Burmistrza Miasta Lubań

Henryk Rogacki

Z-ca Burmistrza Miasta Lubań


Załączniki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2009 Burmistrza Miasta
Lubań z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie: ogłoszeniu wykazu
nieruchomości oddanej we współużytkowanie wieczyste
przeznaczonej do sprzedaży na rzecz współużytkowników
wieczystych
  Załacznik do Zarządzenia Nr 92.doc
(33.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Beata Stołecka
Osoba wprowadzająca dokument Beata Stołecka

 Rejestr zmian dokumentu
24.03.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia