Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Lipiec (87-101)
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 94/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Data publikacji: 13.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 13.07.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań

 

 

ZARZĄDZENIE NR 94/2009

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 13 lipca 2009 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy – Miejskiej Lubań (Dz.Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz. 884, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowanych przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są przy następujących ulicach:

1.       Izerska 6 m 1 (Obręb III, AM 6, działka nr 85 o powierzchni 533 m2)

2.       Kopernika 43 m 2 (Obręb III, AM 2, działka nr 29 o powierzchni 192 m2)

3.       Kopernika 44 m 3 (Obręb III, AM 2, działka nr 30/2 o pow. ogólnej 293 m2)

4.       Pl. Śląski 4 m 1 (Obręb III, AM 8, działka nr 40/11 o pow. ogólnej 225 m2)

5.       Pl. Śląski 4 m 4 (Obręb III, AM 8, działka nr 40/11 o pow. ogólnej 225 m2)

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Miasta

Henryk Rogacki

Z-ca Burmistrza Miasta Lubań

 


Załączniki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 94/2009 Burmistrza Miasta
Lubań z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie: ogłoszeniu wykazu
nieruchomości zabudowanych w celu ustanowienia użytkownika
wieczystego (właściciela) gruntu i właściciela lokalu
  Załącznik do Zarządzenia Nr 94.doc
(49 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Beata Stołecka
Osoba wprowadzająca dokument Beata Stołecka

 Rejestr zmian dokumentu
23.03.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia