Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Kwiecień (47-66)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 60/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 kwietnia 2003 roku W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 48/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 kwietnia 2003 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu
Data publikacji: 29.09.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 29.04.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 60/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 29 kwietnia 2003 roku

 

 

W sprawie:

zmiany Zarządzenia Nr 48/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 kwietnia 2003 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 7 ust.2 statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie komisji konkursowej na funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Lubaniu stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia 48/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 kwietnia 2003 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora w punkcie 4 podpunkcie 2 wprowadza się następującą zmianę w miejsce wyrazu "trzech członków Rady Miasta" wpisuje się "czterech członków Rady Miasta".

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia