Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
   Informacja o mieniu komunalnym
Tytuł dokumentu: Informacja o mieniu komunalnym za 2007 rok
Data publikacji: 16.04.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 13.02.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

Informacja o mieniu komunalnym za 2007 rok

 

Sprawy ogólne.

Miasto Lubań podzielone jest na pięć obrębów ewidencyjnych. Dla poszczególnych obrębów założona jest ewidencja gruntów, którą prowadzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Lubaniu.

 

Inwentaryzacja nieruchomości komunalnych.

Mienie komunalne stanowią grunty niezabudowane i będące pod zabudową w/g stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku o ogólnej powierzchni 419,0 ha, w tym 334 ha jest w zasobie gruntów komunalnych

 

Na mienie komunalne nabyto w 2007 roku na wniosek, z mocy prawa oraz na zasadzie umów cywilno – prawnych nieruchomości:

Z mocy prawa na cele publiczne od Skarbu Państwa w związku z planowaną budową obwodnicy południowo – zachodniej w Lubaniu grunty niezabudowane oznaczone geodezyjnie, jako:

- działka Nr 2/2, Obręb II, AM 5 o pow. 8 362 m2

- działka Nr 3/1, Obręb II, AM 5 o pow. 252 m2

- działka Nr 4/4, Obręb II, AM 9 o pow. 17 m2

- działka Nr 4/5, Obręb II, AM 9 o pow. 106 m2

- działka Nr 12/2, Obręb II, AM 4 o pow. 367 m2

- działka Nr 16/1, Obręb II, AM 4 o pow. 52 m2

- działka Nr 16/2, Obręb II, AM 4 o pow. 941 m2

- działka Nr 5/1, Obręb II, AM 4 o pow. 121 m2

- działka Nr 2/2, Obręb II, AM 10 o pow. 154 m2

- działka Nr 12/1, Obręb I, AM 12 o pow. 155 m2

- działka Nr 22/2, Obręb I, AM 11 o pow. 146 m2

- działka Nr 7/1, Obręb I, AM 12 o pow. 62 m2

- działka Nr 5/1, Obręb I, AM 13 o pow. 124 m2

Z mocy prawa na cele publiczne od Agencji Nieruchomości Rolnych w związku z planowaną budową obwodnicy południowo – zachodniej w Lubaniu grunty niezabudowane oznaczone geodezyjnie, jako:

- działka Nr 4/6, Obręb II, AM 10 o pow. 596 m2

- działka Nr 4/11, Obręb II, AM 10 o pow. 1 378 m2

- działka Nr 5/4, Obręb II, AM 9 o pow. 1 330 m2

- działka Nr 5/6, Obręb II, AM 9 o pow. 82 m2

- działka Nr 6/7, Obręb II, AM 9 o pow. 1 858 m2

- działka Nr 2/5, Obręb II, AM 9 o pow. 3 253 m2

- działka Nr 15/1, Obręb II, AM 4 o pow. 869 m2

Z mocy prawa na cele publiczne od Spółdzielni Mieszkaniowej, Polskiego Związku działkowców oraz osób fizycznych w związku z planowaną budową obwodnicy południowo - zachodniej w Lubaniu grunty niezabudowane oznaczone geodezyjnie, jako:

- działka Nr 10/248, Obręb II, AM 6 o pow. 8 103 m2

- działka Nr 1/92, Obręb II, AM 15 o pow. 200 m2

- działka Nr 1/100, Obręb II, AM 15 o pow. 388 m2

- działka Nr 6/1, Obręb I, AM 13 o pow. 238 m2

- działka Nr 14/3, Obręb II, AM 4 o pow. 125 m2

- działka Nr 13/1, Obręb II, AM 4 o pow. 208 m2

- działka Nr 10/2, Obręb I, AM 12 o pow. 2 853 m2

- działka Nr 3/2, Obręb II, AM 10 o pow. 1 053 m2

- działka Nr 12/2, Obręb II, AM 13 o pow. 2 004 m2

Z mocy prawa na cele publiczne od osób fizycznych w związku z poszerzeniem dróg w rejonie osiedla Harcerska Góra, ulicy Klasztornej oraz Osiedla Fabrycznego grunty niezabudowane oznaczone geodezyjnie, jako:

- działka Nr 37/1, Obręb IV, AM 7 o pow. 11 m2

- działka Nr 52/3, Obręb IV, AM 7 o pow. 146 m2

- działka Nr 46/15, Obręb II, AM 17 o pow. 12 m2

- działka Nr 64/5, Obręb I, AM 14 o pow. 8 m2

W zamian za zaległości podatkowe udział w wysokości 60% w prawie własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Łużyckiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., położonej w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 3a, oznaczonej geodezyjnie, jako działka Nr 65/26, Obręb II, AM 14 o pow. 2 307 m2.

 

W 2007 roku rozdysponowano nieruchomości poprzez:

 

1. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Lubaniu przy ul. Lwóweckiej 2, oznaczonej, jako działka Nr 54/7, Obręb III, AM 6 o pow. 371 m2.

2. Sprzedaż 2 działek pod budowę garaży:

- działka Nr 25/8, Obręb V, AM 4 o pow. 26 m2 przy ul. Polnej

- działka Nr 11/35, Obręb I, AM 10 o pow. 24 m2 przy ul. Fabrycznej Osiedle

3. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubaniu (była strzelnica), oznaczonej geodezyjnie, jako działka nr 9, Obręb I, AM 3 o pow. 5 310 m2.

4. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Głównej, oznaczonej geodezyjnie, jako działka nr 16/3, Obręb IV, AM 5 o pow. 4 075 m2.

5. Uwłaszczenie z mocy prawa, tj. oddanie dla PKP SA w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Dworcowej 10, 10a, 10b oraz prawa własności budynków położonych na tej nieruchomości.

6. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Mikołaja oznaczonej geodezyjnie, jako działka nr 75/11, Obręb III, AM 3 o pow. 105 m2.

7. Sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Starolubańskiej oznaczonej geodezyjnie, jako działka Nr 15/5, Obręb II, AM 19 o pow. 382 m2.

8. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłym przedszkolem PKP, położonej w Lubaniu przy ul. Jeleniogórskiej 11, oznaczonej, jako działka Nr 6, Obręb IV, AM 12 o pow. 3 912 m2.

9. Sprzedaż gruntu rolnego stanowiącego nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 47, Obręb IV, AM 3 o pow. 0,1303 ha położoną w Lubaniu przy ul. Głównej.

10. Sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Lubaniu na Osiedlu Fabrycznym z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (Obręb I, AM 10 działki Nr 5/3, 5/4, 4/10, 4/2, 4/3, 4/4, 14, 15, 4/19, 4/20, 4/21 o łącznej pow. 5.696 m2).

11. Oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż w formie bezprzetargowej 7 działek na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości o łącznej pow. 1 267 m2:

- działka Nr 35/2 Obr. III, AM 7 o pow. położona w Lubaniu przy ul. Ludowej 2.

- działka Nr 71/7 Obr. III, AM 4 o pow. położona w Lubaniu przy ul. Dąbrowskiego

- działki Nr 71/1, 71/2, 71/5, Obręb III, AM 4 o łącznej pow. 272 m2, położone w Lubaniu przy Placu 3-go Maja 5

- działka Nr 67, Obręb I, AM 8 o pow. 213 m2 położona w Lubaniu przy ul. Miłej

- działka Nr 8/11, Obręb III, AM 6 o pow. 3 m2 położona w Lubaniu przy ul. Grunwaldzkiej

12. Sprzedaż 156 lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie na rzecz najemców.

13. Sprzedaż 2 lokali wykorzystywanych na cele inne mieszkalne położonych w budynku przy ul. Robotniczej 11 w Lubaniu.

 

Sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa

Zagospodarowanie mienia komunalnego obrazuje tabela

 

Lp.

Przedmiot sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w szt.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1

lokale mieszkalne

83

36

76

97

44

65

156

2

lokale użytkowe

-

2

5

3

1

4

2

3

budynek mieszkalno– użytkowy

-

-

-

-

-

-

-

4

budynki użytkowe

1

3

1

1

-

1

1

5

budynki mieszkalne

2

-

-

1

2

-

1

6

dosprzedaż pomieszczeń

2

1

-

-

-

-

-

Działki budowlane

7

mieszkalne jednorodzinne

-

-

3

-

1

-

11

8

mieszkalne wielorodzinne

-

-

-

-

-

-

-

9

mieszkalno – usługowe

1

3

1

6

1

-

1

10

mieszkalno usługowo handlowe

4

-

-

-

-

-

1

11

handlowo – usługowe

5

6

-

-

-

-

-

12

usługowe

-

-

-

-

1

2

-

13

usługowo – rekreacyjne

-

-

-

-

-

-

1

14

zabudowa przemysłowa usługowa, składowa

-

-

-

-

-

-

-

15

poprawa warunków już posiadanych działek

11

39

8

2

9

8

7

16

uwłaszczanie działek zabud. garażami ze środków własnych

3

1

-

-

-

-

-

17

sprzedaż działek zabud. garażami bez przetargu

-

10

4

3

1

-

-

18

sprzedaż działek zabud, garażami w przetargu

-

-

-

-

-

-

-

19

działki pod budowę garaży w przetargu

11

1

12

1

-

-

2

20

działki pod eksploatację kopalin

-

-

-

-

1

 

-

21

działki inne(rolne)

-

-

-

-

-

2

2

 

Ponadto:

1. Zawarto umowę dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Esperantystów z przeznaczeniem na usługi komercyjne, oznaczoną, jako działka Nr 40/2, Obręb II, AM 17 o pow. 2 976 m2.

2. Kontynuowano dzierżawę 23 działek położonych w różnych częściach miasta z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, handlowo – usługowej i garaży z lokalizacją czasową.

3. Kontynuowano dzierżawę dla 25 dzierżawców gruntów o powierzchni ok. 46 ha, które są uprawiane rolniczo oraz gruntów użytkowanych, jako ogrody przydomowe.

4. Zawarto dwie umowy dzierżawy na nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubaniu przy ul. Staszica z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej, (nauka jazdy) oznaczoną, jako działka Nr 56, Obręb III, AM 2 o pow. 120 m2.

5. Wydano 6 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych położonych w Lubaniu.

6. Sprzedano w formie bezprzetargowej działkę Nr 11 Obr. III, AM 4 położoną w Lubaniu przy ul. Spółdzielczej, na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.

7. Oddano w użyczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu: 

 - działkę Nr 110, Obręb V, AM 5 przy ul. Dąbrowskiego (korty tenisowe).

 - działkę Nr 2/2, Obręb V, AM 8 przy Al. Kombatantów (basen)

- działkę Nr 20, Obręb I, AM 15 przy ul. Działkowej (kartingi)

- działkę Nr 34, Obręb III, AM 8 przy ul. Ludowej (stadion)

8. Oddano w użyczenie na rzecz MDK w Lubaniu 

- część działki Nr 1, Obręb I, AM 16 o pow. 2.000 m2.

 

Naczelnik Wydziału

Gospodarki Gruntami, Nieruchomości i Rolnictwa

Leszek Mańkowski

 


Załączniki

Podział klasyfikacyjny gruntów komunalnych.doc
  Podział klasyfikacyjny gruntów komunalnych.doc
(74 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Leszek Mańkowski
Osoba wprowadzająca dokument Ryszard Skowron

 Rejestr zmian dokumentu
17.04.2008 Dodano załącznik "Podział klasyfikacyjny gruntów
komunalnych.doc"

(Ryszard Skowron)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia