Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Lipiec (117-130)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 129/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych przez jednostki organizacyjne i Wydziały Urzędu Miasta Lubań na 2004 rok.
Data publikacji: 16.01.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 31.07.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 129/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 lipca 2003 roku

 

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych przez jednostki organizacyjne i Wydziały Urzędu Miasta Lubań na 2004 rok.

 

            Na podstawie § 1 Uchwały nr VI/8l/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowych materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta ,zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam szczegółowy zakres materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania budżetu miasta Lubań na 2004 rok.

  1            Wszystkie jednostki organizacyjne i Wydziały Urzędu Miasta Lubań przyjmą

następujące wskaźniki ekonomiczne:

- wzrost wynagrodzeń w 2004 roku o 2,2 % w stosunku do 2003 roku,

- wzrost wydatków rzeczowych w 2004 roku o 2,2 % w stosunku do 2003 roku,

- wzrost stawek podatkowych w 2004 roku o 2,2 % w stosunku do 2003 roku,

- wzrost cen usług komunalnych w 2004 roku o 3,2 % w stosunku do 2003 roku,

- wzrost czynszu mieszkaniowego od 1 marca 2004 roku o 8 %,

  2            Wydatki inwestycyjne zaplanować zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym,

  3            Wskaźniki ekonomiczne o charakterze informacyjnym

- wzrost PKB w 2004 roku wyniesie 5 %

- wskaźnik inflacji w 2004 roku wyniesie 2,2 %

  4            Wszystkie dane planistyczne należy opracować na wzorach formularzy zawartych jako załączniki od l do 15 Uchwały nr VI/8l/2003 Rady Miasta Lubań.

 

§2

 

Jednostki organizacyjne oraz Wydziały Urzędu Miasta Lubań składają opracowane materiały planistyczne w terminie do 30 sierpnia 2003 roku Skarbnikowi Miasta Lubań.

 

§3

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami oraz Skarbnik Miasta opracuje do 30 września 2003 roku zbiorczą informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z art.120 ustawy o finansach publicznych.

 

§4

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikom Jednostek organizacyjnych oraz Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta Lubań.

 

 

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia