Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Lipiec (117-130)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 130/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Lubań
Data publikacji: 16.01.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 31.07.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 130/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 lipca 2003 roku

 

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Lubań

 

            Działając na podstawie § 38 ust.1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się komisję inwentaryzacyjną w Urzędzie Miasta Lubań w składzie:

  1            Elżbieta Sindrewicz               - przewodnicząca komisji          

  2            Henryk Kot                           - członek komisji

  3            Aniela Prorok                                    - członek komisji

 

§ 2

 

Komisja inwentaryzacyjna wykonywać będzie czynności, które należą do jej uprawnień i obowiązków wynikające z instrukcji inwentaryzacyjnej.

 

§3

 

Traci moc zarządzenie nr 19/200 l Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 grudnia 2001 roku.

 

§4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2003 roku.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia