Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Październik (152A-168)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 157/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 października 2003 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 131/2003 z dnia 4 sierpnia 2003 w sprawie łączenia i podziału lokali komunalnych
Data publikacji: 28.09.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 14.10.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 157/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 14 października 2003 roku

 

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 131/2003 z dnia 4 sierpnia 2003 w sprawie łączenia i podziału lokali komunalnych

 

 

Na podstawie § 7 Uchwały Nr V/69/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuję:

 

§ 1

 

W zarządzeniu nr 131/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 sierpnia 2003 w sprawie łączenia i podziału lokali komunalnych wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 2 ust 3 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 2 ust. 3 Lokal nr 4 po dokonaniu czynności w ust. 1 i 2 będzie obejmował powierzchnię użytkową 76,80 m2 i powierzchnię pokoi 61,80 m2, i składał się z:

I pokój – 24,30 m2, II pokój – 21,80m2, III pokój – 15,70 m2, IV pokój – 9,20 m2, kuchni – 11,40 m2, łazienki – 3,60 m2

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia