Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Październik (152A-168)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 163/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 października 2003 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego
Data publikacji: 05.10.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 27.10.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 163/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 27 października 2003 roku

 

 

w sprawie: ustalenia dnia wolnego

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 138 § 1 Kodeksu Pracy, z uwagi na fakt, że Święto Zmarłych, tj. 1 listopada 2003 przypada w dzień wolny od pracy a pracodawca winien udzielić w zamian inny dzień wolny od pracy, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala się dzień 10 listopada 2003 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lubań.

2. Dzień 10 listopada 2003 roku nie należy odpracowywać.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno – Prawnego Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie 10 listopada 2003 i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia