Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Październik (152A-168)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 168/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 października 2003 roku W sprawie: zmiany Zarządzenia nr 96/2003 z dnia 3 czerwca 2003 w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego ds. Przydziału Mieszkań
Data publikacji: 25.08.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 31.10.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 168/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 października 2003 roku

 

 

W sprawie:

zmiany Zarządzenia nr 96/2003 z dnia 3 czerwca 2003 w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego ds. Przydziału Mieszkań

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 141 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 Uchwały Nr V/69/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 96/2003 Burmistrza Miasta z dnia 3 czerwca 2003 w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego ds. Przydziału mieszkań wprowadza się następujące zmiany:

 

W § 1 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3, o brzmieniu:

„Ustala się wysokość wynagrodzenia dla członków Zespołu nie będących radnymi w wysokości 10 % najniższego wynagrodzenia za udział w posiedzeniu. Za okres od 1 listopada 2003 roku do 31 stycznia 2004 roku przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20 % najniższego wynagrodzenia za udział w posiedzeniu.”

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia