Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Listopad (168-189)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 172/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 listopada 2003 roku w sprawie: łączenia i podziału lokali komunalnych.
Data publikacji: 08.02.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 13.11.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 172/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 13 listopada 2003 roku

 

 

w sprawie: łączenia i podziału lokali komunalnych.

 

 

Na podstawie § 17 uchwały Nr V/69/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje :

 

 

§ 1

 

Zdejmuję z zasobów mieszkaniowych samodzielny lokal mieszkalny oznaczony Nr 4a  w budynku Nr 3 przy ul. 7-mej Dywizji o ogólnej powierzchni 46,70 m2 składający się  z 2 pokoi o powierzchni 37,50 m2 i kuchni o powierzchni 9,20 m2.

 

 

§ 2

 

Lokal o powierzchni wymienionej w § 1 przyłącza się w całości do lokalu mieszkalnego Nr 4 w budynku Nr 3 położonego w Lubaniu przy ul. 7-mej Dywizji , którego głównym najemcą jest Pani Ewa Papkala.

Jednocześnie z lokalu Nr 4 wyłącza się pokój o powierzchni 20,20 m2.

Lokal Nr 3 po dokonaniu czynności w pkt 1,2 będzie obejmował powierzchnię użytkową 100,30 m2 i powierzchnię pokoi 61,80 m2, i składał się z : I pokój – 24,30 m2, II pokój – 21,80 m2, III pokój – 15,70 m2, kuchni- 11,40 m2, łazienki  - 3,60 m2, WC – 1,60 m2, p.pokoju – 21,90 m2.

 

 

§ 3

 

Pokój wymieniony w § 2 pkt 2 włącza się do lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku

 Nr 3 przy ul. 7-mej Dywizji w Lubaniu, którego głównym najemcą jest Pani Jadwiga 

Czaplińska.

Lokal oznaczony Nr 3 będzie obejmował powierzchnię użytkową 43,30 m2 w tym

powierzchnia pokoi 32,0 m2 i składał się z : I pokój – 11,80 m2, II pokój – 20,20 m2,

kuchni  - 11,30 m2.

 

§ 4

 

Koszty związane z zamurowaniem otworów drzwiowych i wykonanie nowych otworów wraz z zakupem i montażem stolarki drzwiowej i innymi robotami budowlanymi ponoszą we własnym zakresie najemcy lokali.

 

 

§ 5

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
15.07.2009 Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia