Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Listopad (168-189)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 174/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 listopada 2003 roku W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości nie zabudowanych, wchodzących w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych
Data publikacji: 25.08.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 14.11.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 174/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 14 listopada 2003 roku

 

 

W sprawie:

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości nie zabudowanych, wchodzących w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 Nr 57, poz. 603 z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań n/w nieruchomości nie zabudowanych, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi należącymi do zadań własnych gminy, położonych w Lubaniu:

- działka Nr 3/2, Obręb I, AM 13 o pow. 3.542 m2;

- działka Nr 4/2, Obręb I, AM 13 o pow. 1.713 m2;

- działka Nr 11/1, Obręb I, AM 11 o pow. 834 m2;

- działka Nr 15/2, Obręb I, AM 11 o pow. 774 m2;

- działka Nr 16/2, Obręb I, AM 11 o pow. 1.059 m2;

- działka Nr 11/2, Obręb II, AM 4 o pow. 2.609 m2;

- działka Nr 16/1, Obręb I, AM 12 o pow. 2.748 m2;

- działka Nr 17, Obręb I, AM 11 o pow. 4.512 m2.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2003 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia