Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Listopad (168-189)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 176/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie: oddania w użyczenie na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubaniu oraz Gimnazjum Nr 2 w Lubaniu nieruchomości zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ulicy Mickiewicza 1
Data publikacji: 13.09.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 17.11.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 176/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 17 listopada 2003 roku

 

 

w sprawie: oddania w użyczenie na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubaniu oraz Gimnazjum Nr 2 w Lubaniu nieruchomości zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ulicy Mickiewicza 1

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) zarządzam:

 

§ 1

 

Oddać w użyczenie na rzecz:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubaniu,

- Gimnazjum Nr 2 w Lubaniu,

nieruchomość zabudowaną, położoną w Lubaniu przy ulicy Mickiewicza 1, stanowiącą działkę geodezyjną Nr 59/2, Obr. II, AM 19 o powierzchni 7676 m2, w częściach zaznaczonych na mapie, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2003 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia