Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Listopad (168-189)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 177/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie: miesięcznych limitów kwotowych na przeprowadzanie rozmów telefonicznych przy użyciu służbowych telefonów komórkowych
Data publikacji: 06.09.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 17.11.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 177/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 17 listopada 2003 roku

 

 

w sprawie: miesięcznych limitów kwotowych na przeprowadzanie rozmów telefonicznych przy użyciu służbowych telefonów komórkowych

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.    Ustala się miesięczny limit kwot na przeprowadzanie służbowych rozmów telefonicznych przy użyciu służbowego telefonu komórkowego dla Zastępców Burmistrza Miasta Lubań.

2.    Miesięczna kwota rozmów nie może przekroczyć 400,00 zł dla każdego dysponenta telefonu komórkowego.

3.    W przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 2, różnica będzie pokrywana przez dysponenta danego telefonu komórkowego.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Skarbnikowi Miasta Lubań

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2003 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia