Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Listopad (168-189)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 178/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej garażem przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, położonej przy ulicy Skalniczej w Lubaniu
Data publikacji: 09.10.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 17.11.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 178/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 17 listopada 2003 roku

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej garażem przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, położonej przy ulicy Skalniczej w Lubaniu

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591), art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 Nr 46, poz. 543, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną garażem w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, położoną w Lubaniu przy ulicy Skalniczej wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia