Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Listopad (168-189)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 180/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Osiedle Fabryczna
Data publikacji: 04.10.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 17.11.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 180/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 17 listopada 2003 roku

 

 

w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Osiedle Fabryczna

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje :

 

§ 1

 

W związku z zakończeniem pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Osiedle Fabryczna, stanowiącej działkę Nr 11/9, Obręb I, AM 10 wynikiem negatywnym, obniża się w drugim przetargu cenę wywoławczą nieruchomości, ustaloną przy ogłaszaniu pierwszego przetargu, i tak:

-        Cena ustalona przy ogłoszeniu pierwszego przetargu 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych);

-        Cena wywoławcza do II–go przetargu obniżona do wysokości 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2003 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia