Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Listopad (168-189)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 183/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data publikacji: 28.09.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 24.11.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 183/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 24 listopada 2003 roku

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591), art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 Nr 46, poz. 543, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy – Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowanych przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są przy następujących ulicach:

1.      Al. Niepodległości 4 m 4 (Obręb V, AM 17, działka nr 38/1 o pow. ogólnej 488 m2);

2.      Łąkowa 10 m 6 (Obręb V, AM 4, działka nr 52 o pow. ogólnej 249 m2);

3.      Pl. Lompy 3 m 15 (Obręb III, AM 3, działka nr 53 o pow. ogólnej 222 m2);

4.      Pl. Lompy 3 m 4 (Obręb III, AM 3, działka nr 53 o pow. ogólnej 222 m2);

5.      Słowackiego 22 m 2 (Obręb III, AM 2, działka nr 33 o pow. ogólnej 237 m2);

6.      Słowackiego 22 m 7 (Obręb III, AM 2, działka nr 33 o pow. ogólnej 237 m2);

7.      Robotnicza 7 m 2 (Obręb III, AM 9, działka nr 4/10 o pow. ogólnej 163 m2);

8.      Lwówecka 26 m 7 (Obręb III, AM 9, działka nr 4/3 o pow. ogólnej 165 m2);

9.      Lwówecka 24 m 8 (Obręb III, AM 9, działka nr 4/4 o pow. ogólnej 160 m2);

10.  Mostowa 4 m 7 (Obręb IV, AM 5, działka nr 11/52 o pow. ogólnej 2.582 m2);

11.  Gajowa 7 m 6 (Obręb V, AM 6, działka nr 88 o pow. ogólnej 145 m2);

12.  K. Wielkiego 1 m 1 (Obręb II, AM 18, działka nr 26 o pow. ogólnej 157 m2);

13.  Wrocławska 11 m 10 (Obręb III, AM 3, działka nr 10 o pow. ogólnej 265 m2).

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
15.07.2009 Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia