Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Listopad (168-189)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 186/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 listopada 2003 roku W sprawie: przekazania w formie aportu na rzecz Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Lubań Sp. z o.o. nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu przy ulicy Słowackiego 16
Data publikacji: 29.08.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 27.11.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 186/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 27 listopada 2003 roku

 

 

W sprawie:

przekazania w formie aportu na rzecz Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Lubań Sp. z o.o. nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu przy ulicy Słowackiego 16

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża się zgodę na przekazanie w formie aportu jako zwiększenie kapitału zakładowego Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Lubaniu prawa własności nieruchomości, będącej własnością Gminy Miejskiej Lubań, stanowiącej działkę Nr 2/2, Obręb II, AM 17 o pow. 2.613 m2 wraz ze znajdującym się na niej budynkiem byłej szkoły oraz urządzeniami, położonej w Lubaniu przy ulicy Słowackiego 16, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

2.      Łączna wartość nieruchomości stanowi kwotę 325 000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w tym:

-         wartość budynku 280 000 zł;

-         wartość gruntu   45 000 zł;

3.      Gmina Miejska Lubań obejmuje wszystkie nowoutworzone udziały pokryte wniesionym aportem.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
15.07.2009 Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia