Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Listopad (168-189)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 189/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Data publikacji: 21.09.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 27.11.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 189/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 27 listopada 2003 roku

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. Nr 46 z 2000, poz. 543, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 25 lutego 2003 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy – Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowanych przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są przy następujących ulicach:

1.     Parkowa 14 m 7 (Obręb V, AM 4, działka nr 99 o pow. ogólnej 192 m2)

2.     7 Dywizji 3 m 4 (Obręb III, AM 6, działka nr 50 o pow. ogólnej 348 m2)

3.     Bracka 15 m 6 (Obręb III, AM 6, działka nr 13/6 o pow. ogólnej 715 m2)

4.     Bracka 15 m 5 (Obręb III, AM 6, działka nr 13/6 o pow. ogólnej 715 m2)

5.     Tkacka 10 m 4 (Obręb III, AM 6, działka nr 26 o pow. ogólnej 200 m2)

6.     Zgorzelecka 47 m 5 (Obręb III, AM 1, działka nr 64 o pow. ogólnej 168 m2)

7.     Łużycka 18 m 2 (Obręb III, AM 1, działka nr 7 o pow. ogólnej 173 m2)

8.     Gajowa 27 m 3 (Obręb V, AM 4, działka nr 65 o pow. ogólnej 141 m2)

9.     Stara 4 m 7 (Obręb III, AM 3, działka nr 11/17 o pow. ogólnej 259 m2)

10.   Stara 4 m 8 (Obręb III, AM 3, działka nr 11/17 o pow. ogólnej 259 m2)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
15.07.2009 Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia