Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Styczeń (1-17)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 13/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie: umorzenia kwoty 5.016 zł (słownie: pięć tysięcy szesnaście złotych) obciążającą p. Bożenę Major byłego kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
Data publikacji: 15.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 15.01.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 13/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 15 stycznia 2004 roku

 

w sprawie:         umorzenia kwoty 5.016 zł (słownie: pięć tysięcy szesnaście złotych) obciążającą p. Bożenę Major byłego kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz § 7 uchwały Nr V/71/203 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 roku w  sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej  Lubań przez jednostki organizacyjne gminy Miejskiej Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu Rady Miasta Lubań umarza się kwotę 5.016 zł (słownie: pięć tysięcy szesnaście zł) obciążającą Panią Bożenę Major byłego kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

Ustalenia z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego stanowią załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia