Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Styczeń (1-17)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 17/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Data publikacji: 15.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 21.01.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 17/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 21 stycznia 2004 roku

 

 

w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 

 

Działając na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, jako organ doradczy Burmistrza Miasta Lubań w celu opiniowania projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określonych Uchwałami nr XII/128/2003, XII/129/2003 i XII/130/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 30 września 2003 roku.

 

§ 2

 

Powołuje się następujące osoby do pracy w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej:

1.       Wiesław Wydra - przewodniczący Komisji

2.       Wojciech Korpal - wiceprzewodniczący Komisji - rekomendowany przez Towarzystwo Urbanistów Polskich - Oddział w Jeleniej Górze

3.       Artur Bień - członek komisji - rekomendowany przez Dolnośląską Okręgową Izbę Architektów

4.       Jacek Godlewski - członek komisji - rekomendowany przez Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Jeleniej Górze

5.       Ignacy Kidoń - członek komisji

6.       Leszek Mańkowski - członek komisji

 

§ 3

 

Organizację i tryb działania Komisji określa Regulamin Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 2004 roku.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 


Załączniki

Załącznik do Zarządzenia Nr 17.doc
  Załącznik do Zarządzenia Nr 17.doc
(30 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia