Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Luty (18-36)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 18/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 lutego 2004 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data publikacji: 15.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 02.02.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 18/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 2 lutego 2004 roku

 

 

W sprawie:

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 Nr 142, poz. 1591), art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 Nr 46, poz. 543), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowanych przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są przy następujących ulicach:

1.     Lwówecka 20 m 1 (Obręb III, AM 9, działka nr 4/6 o pow. ogólnej 205 m2)

2.     K. Wielkiego 12A m 11 (Obręb II, AM 15, działka nr 8 o pow. ogólnej 1.554 m2)

3.     K. Wielkiego 9B m 1 (Obręb II, AM 18, działka nr 8 o pow. ogólnej 170 m2)

4.     Robotnicza 22A m 1 (Obręb III, AM 10, działka nr 32/2 o pow. ogólnej 169 m2)

5.     Fabryczna – Osiedle 5 m 1 (Obręb I, AM 14, działka nr 58/7 o pow. ogólnej 417 m2)

6.     Kolejowa 36A m 16 (Obręb IV, AM 13, działka nr 38/9 o pow. ogólnej 170 m2)

7.     Kopernika 41 m 2 (Obręb III, AM 2, działka nr 27 o pow. ogólnej 223 m2)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia