Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Luty (18-36)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 24/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa
Data publikacji: 15.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 11.02.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 24/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 11 lutego 2004 roku

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 Nr 142, poz. 1591), art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 Nr 46, poz. 543), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie na cele związane z działalnością statutową gminy w/n nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa, będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Miejskiej Lubań:

­        Działka Nr 17/12, Obręb III, AM 10, o powierzchni ogólnej 476 m2

­        Działka Nr 44/12, Obręb IV, AM 13, o powierzchni ogólnej 288 m2

­        Działka Nr 41/14, Obręb IV, AM 13, o powierzchni ogólnej 810 m2

­        Działka Nr 26, Obręb IV, AM 12, o powierzchni ogólnej 1.483 m2

­        Działka Nr 7, Obręb IV, AM 14, o powierzchni ogólnej 4.082 m2

­        Działka Nr 44/50, Obręb IV, AM 13, o powierzchni ogólnej 1.614 m2

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia