Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Marzec (37-50)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 37/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 marca 2004 roku W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 38/2003 z dnia 19 marca 2003 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań
Data publikacji: 15.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 02.03.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 37/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 2 marca 2004 roku

 

 

W sprawie:

zmiany Zarządzenia Nr 38/2003 z dnia 19 marca 2003 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań

 

 

Na podstawie art. 8 pkt 1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/358/2001 Rady Miasta Lubania z dnia 21 grudnia 2001 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy (z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:  

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 38/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 marca 2003 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań  wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W § 1 dodaje się punkt 9 o brzmieniu:

 9. Ustalone stawki czynszu są stawkami netto i w przypadku zmian ustawy o podatku towarów i usług zostanie do nich doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”. 

 

2. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wprowadza się z dniem 01 kwietnia 2004r. stawkę wyjściową w wysokości 2,72 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 140/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 września 2003 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2003 z dnia 19 marca 2003 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2004 i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibach Administracji Budynków Komunalnych. 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia