Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Marzec (37-50)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 38/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu
Data publikacji: 15.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 03.03.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 38/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 3 marca 2004 roku

 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 9 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu nadanego Uchwałą Nr VI/78/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu zatwierdzony Zarządzeniem Nr 120/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 lipca 2003 roku.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia