Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Marzec (37-50)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 43/2004 Burmistrza Miasta Lubania z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dyrektorów szkół przedszkoli miejskich w Lubaniu
Data publikacji: 15.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 18.03.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 43/2004

Burmistrza Miasta Lubania

z dnia 18 marca 2004 roku

 

 

w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dyrektorów szkół przedszkoli miejskich w Lubaniu

 

 

Na podstawie art. 42 ust. 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Lubania  zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych.

1. Dyrektora szkoły każdego typu :

  • do   4 oddziałów              9 godzin
  • 5  - 6  oddziałów             7 godzin
  • 7 -  8  oddziałów             5 godzin 
  • 9 - 16 oddziałów             2 godziny
  • 17 i więcej oddziałów      0  godzin

2. Dyrektora  przedszkola:

  • 2 oddziały                      12 godzin
  • 3 oddziały                      10 godzin
  • 4 - 5 oddziałów               5 godzin
  • 6 i więcej oddziałów        3  godziny

 

§  2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Oświaty w Lubaniu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 i obowiązuje na rok szkolny 2004 /2005.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia