Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Kwiecień (51-65)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 51/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004
Data publikacji: 15.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 06.04.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 51/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 6 kwietnia 2004 roku

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 2 pkt 2, art. 58 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art.109 ust.2 pkt 1, art.111 ust.2 pkt 2, art. 124 ust. 1 pkt 2 litera „a” i „b”,  art. 128 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach  publicznych (tekst jednolity z 2003 Dz. U. Nr 15 poz.148 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1.     Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 6310 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  o kwotę  4000 zł.

2.     Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w  § 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami o kwotę  4919 zł.

 

§ 2

 

1.     Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4000 zł.

2.     Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w  § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2400 zł.

3.     Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2519 zł.

 

§ 3

 

Dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 wynoszą 32 870 355 zł

Wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 wynoszą 34 366 588 zł

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia