Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Kwiecień (51-65)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 53/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data publikacji: 15.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 07.04.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 53/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 7 kwietnia 2004 roku

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142,  poz. 1591), art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 Dz. U. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania  nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowanych przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są przy następujących ulicach:

  • Rynek 1 m 2 (Obręb III, AM 3, działka nr 47 o pow. ogólnej 268 m2)
  • Fabryczna 2 m 7 (Obręb II, AM 1, działka nr 28 o pow. ogólnej 122 m2)
  • Kościuszki 4B m 1 (Obręb V, AM 6, działka nr 42 o pow. ogólnej 199 m2)
  • K. Wielkiego 5E m 8 (Obręb II, AM 18, działka nr 13 o pow. ogólnej 153 m2)
  • Pl. Lompy 2 m 8 (Obręb III, AM 3, działka nr 54 o pow. ogólnej 221 m2)
  • Robotnicza 5 m 3 (Obręb III, AM 9, działka nr 4/9 o pow. ogólnej 193 m2)
  • K. Wielkiego 12A m 15 (Obręb II, AM 15, działka nr 8 o pow. ogólnej 1.554 m2)
  • K. Wielkiego 12B m 28 (Obręb II, AM 15, działka nr 8 o pow. ogólnej 1.554 m2)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia