Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Kwiecień (51-65)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 54/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 8 kwietnia 2004 roku W sprawie: oddania w użyczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu nieruchomości zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ulicy Mickiewicza 7
Data publikacji: 15.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 08.04.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 54/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 8 kwietnia 2004 roku

 

 

W sprawie:

oddania w użyczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu nieruchomości zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ulicy Mickiewicza 7

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2002 Dz. U. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 Dz. U. Nr 46, poz.543 z późn. zm.), zarządzam :

 

§ 1

 

Oddać w użyczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu nieruchomość zabudowaną, położoną w Lubaniu przy ulicy Mickiewicza 7, stanowiącą działkę geodezyjną Nr 42, Obr. III, AM 5 o powierzchni 982 m2.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2004 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia