Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Kwiecień (51-65)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 56/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie: umorzenia udziałów w Sudecko Pomorskim Towarzystwie Drogowym S.A.
Data publikacji: 15.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 08.04.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 56/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 8 kwietnia 2004 roku

 

 

w sprawie: umorzenia udziałów w Sudecko Pomorskim Towarzystwie Drogowym S.A.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Rady Miasta Lubań Nr V/71/2003 w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań. Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Umarzam udziały Gminy Miejskiej Lubań w Sudecko Pomorskim Towarzystwie Drogowym S.A w Jeleniej Górze w kwocie 2000 (słownie dwa tysiące złotych).

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i stanowi podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych roku 2003.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia