Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Kwiecień (51-65)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 62/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data publikacji: 15.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 28.04.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 62/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 28 kwietnia 2004 roku

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2002 Dz. U. Nr 142,  poz. 1591, z późn. zm.), art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 Dz. U. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 25 lutego 2003 w sprawie zasad gospodarowania  nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowanych przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są przy następujących ulicach:

 

  1. Stara 4 m 18 (Obręb III, AM 3, działka nr 11/17 o pow. ogólnej 259 m2)
  2. Słowackiego 14 m 11 (Obręb I, AM 14, działka nr 58/13 o pow. ogólnej 198 m2)
  3. Dąbrowskiego 31 m 5 (Obręb III, AM 5, działka nr 37 o pow. ogólnej 271 m2)
  4. Pl. Strażacki 4 m 5 (Obręb III, AM 4, działka nr 13/2 o pow. ogólnej 175 m2)
  5. Wrocławska 11 m 18 (Obręb III, AM 3, działka nr 10 o pow. ogólnej 265 m2)
  6. Łużycka 18 m 5 (Obręb III, AM 2, działka nr 42 o pow. ogólnej 142 m2)
  7. Jeleniogórska 1 m 1 (Obręb IV, AM 12, działka nr 8 o pow. ogólnej 158 m2)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia