Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Kwiecień (51-65)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 63/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 51/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Lubań na 2004 rok
Data publikacji: 15.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 28.04.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 63/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 28 kwietnia 2004 roku

 

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 51/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Lubań na 2004 rok

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 109 ust. 2 pkt 1, art. 111 ust. 2 pkt 2, art. 124 ust. 1 pkt 2 litera a i b, art. 128 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

W § 2 ust. 2 Zarządzenia Nr 51/2004 Burmistrza Miasta Lubań kwotę “2400 zł” zastępuje się kwotą “4919 zł”.

W § 2 Zarządzenia Nr 51/2004 Burmistrza Miasta Lubań skreśla się ustęp 3.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia