Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Sierpień (108-119)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 108/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 sierpnia 2004 roku w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
Data publikacji 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 04.08.2004
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 108/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 4 sierpnia 2004 roku

 

 

w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 68 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 Dz. U. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.), § 28 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań (tekst jednolity, według stanu na dzień 27 lutego 2001 z późn. zm.) zarządzam:

 

§ 1

 

Odstąpić od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży przed upływem 10 lat n/w lokali mieszkalnych, położonych w budynkach przy ulicach:

  • Plac Lompy 3 m. 9
  • Krajowej 24 m. 8a
  • K. Wielkiego 5C m. 8
  • Kopernika 6 m. 8
  • Polna 4 m. 3
  • Robotnicza 10 m. 15

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04 sierpnia 2004.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010    Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
16.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)