Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Październik (129-146)
Tytuł dokumentu Zarządzenie nr 137/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 października 2004 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
Data publikacji 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 18.10.2004
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 137/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 18 października 2004 roku

 

w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr V/71/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

§1

 

Wniosek Pani Marii Ślimak zam. ……………………. w sprawie umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych w kwocie 2.591,16 zł rozpatrzyłem następująco:

 

kwotę 978,63 zł             - stanowiącą zaległość za czynsz i odsetki od czynszu

                                   - umorzyłem w całości

kwotę 1.612,53 zł          - stanowiącą zaległość za opłaty komunalne + odsetki

                                   - rozłożyłem na 24 miesięczne raty

 

Wobec powyższego proszę, o niezwłoczne zgłoszenie się ABK nr 2 w Lubaniu w celu spisania stosownego porozumienia.

Po spisaniu porozumienia może Pani zgłosić się w tut. Urzędzie w celu pobrania wniosku o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, który winien być w całości przekazywany na konto ABK Nr 2 w Lubaniu w celu pokrycia zaległości.

Informuję również Panią, iż brak wpłat na poczet zaległości oraz wpłat bieżących za okres jednego miesiąca spowoduje, że zarządca lokalu tj. ABK Nr 2 w Lubaniu wystąpi do sądu z wnioskiem do Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lubaniu w sprawie odcięcia Pani dopływu wody.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010    Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
16.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)