Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2005 /  Sierpień (131-136)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 131/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 sierpnia 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu
Data publikacji 20.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 10.08.2005
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 131/2005

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 10 sierpnia 2005 roku

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 47 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku, Dz. U. Nr 26, poz.2603 z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań

 

§ 1

 

Wyrażam zgodę na wygaszenie trwałego zarządu z dniem 30 września 2005 roku, dla całej nieruchomości, na której położony jest Ośrodek Wypoczynkowy „Rajsko” w Bożkowicach, tj. działek nr 213, 295/1, 212, 211, 294/2, 292/2, 295/2, 294/1, 296/10 łącznej powierzchni 49 300 m2.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2005 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010    Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
20.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)