Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2005 /  Wrzesień (137-150)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 137/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 września 2005 r. w sprawie: powołania członków obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
Data publikacji 20.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 02.09.2005
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 137/2005

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 2 września 2005 r.

 

w sprawie: powołania członków obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

 

            Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

§1

 

            Powołuję obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. w 13 stałych i 2 odrębnych obwodach głosowania.

 

§2

 

            Skład osobowy poszczególnych komisji, po 11 członków każda, wyłonionych w drodze losowania, przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§3

 

            Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 2005 r.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 



Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010    Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
20.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)